História našej spoločnosti Tehelňa STOVA, spol. s r.o. sa datuje od roku 1995. V r.1998 vznikol nápad s využívaním nepodarkov – zlomkových tehál pre účely výroby antuky pre tenisové dvorce. Za týmto účelom firma zaobstarala kladivkový drvič a začala s výrobou netriedenej, voľne uloženej antuky o hrúbke 0-6mm. Našimi zákazníkmi boli predovšetkým tenisové kluby z východného a stredného Slovenska. Postupným nárastom dopytu vznikla požiadavka na balenú antuku frakcie 0-2mm. Na túto skutočnosť firma promptne zareagovala a v r.2002 výrobnú linku opustil prvý 33 kg balík vrecovanej antuky. Rok 2004 bol s hľadiska perspektívy výroby prelomový, pretože sa nám podarilo umiestniť na výlučne slovenský trh cca 2 000 t antuky. Veľmi nás teší ohlas na kvalitu nášho výrobku a sme právom hrdí, keď sa na našej antuke hrá FED cup žien v Bratislave, alebo chalengerový turnaj mužov v Košiciach.

Vážení a milí priaznivci tenisu,

Som rád, že Vám môžem predstaviť našu webovú stránku, na ktorej získate potrebné informácie o požiadavkách na kvalitu antuky, jej výrobe, podnikovej norme. Ďalej tu nájdete protokoly o skúškach na zdravotnú nezávadnosť (rádioaktivitu), protokol sitového rozboru Odborníci na výstavbu tenisových dvorcov Vám poradia, ako postupovať pri výstavbe nového dvorca, ako sa potom starať o jeho údržbu. Iste Vás budú zaujímať naše referencie, doprava antuky na Vaše tenisové dvorce. Naša stránka Vám tiež umožní bezproblémovú a pohodlnú objednávku Vašej antuky.

Ing. Rudolf Stolárik, konateľ spoločnosti